Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista ja heidän henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtaja
Anna Meriluoto

Sihteeri
Colleen Rains